Thursday, 30/06/2022 - 00:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP ĐỨC - WELCOME TO THE EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT OF HIEP DUC DISTRICT
 • Ngô Ngọc Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng, Chủ tịch CĐ cơ quan
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01696591702
  • Email:
   ngocquoc1975@gmail.com