Wednesday, 29/06/2022 - 22:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP ĐỨC - WELCOME TO THE EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT OF HIEP DUC DISTRICT
 • Ngô Ngọc Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng, Chủ tịch CĐ cơ quan
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01696591702
  • Email:
   ngocquoc1975@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935558739
  • Email:
   oanhnoivu@gmail.com
 • Huỳnh Thị Kim Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972248642
  • Email:
   thaouyen1772005@gmail.com
 • Phạm Văn Rực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914090903
  • Email:
   ructranphu@gmail.com