Wednesday, 29/06/2022 - 23:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP ĐỨC - WELCOME TO THE EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT OF HIEP DUC DISTRICT
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2018
Ngày hiệu lực:
10/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực